Bài giảng mới nhất
Đẳng thức và một số ứng dụng
Phép nhóm Abel và bất đẳng thức có điều kiện
Cấu tạo cơ thể người
Hô hấp
Hệ Tuần hoàn
Một số tính chất của hàm số bậc 3
Một số tính chất của hàm số bậc 3
Bài toán tiếp tuyến của hàm số bậc 3
Bài toán cực trị của hàm số bậc 3
Bài toán cực trị cơ bản
Một số dạng bài toán cực trị sử dụng đạo hàm
Nguyên hàm của hàm số lượng giác
Trình tự giải một đề thi đại học môn toán
Nhân Đa Thức
Các bài toán chia hết
Lực Quán Tính và Ứng Dụng
Phương trình bậc ba
Vecto trong hệ tọa độ vuông góc
Tọa độ điểm
Khoảng cách trong không gian
Tìm ảnh của một điểm qua các phép đối xứng
Phương trình mặt phẳng
Bài toán viết PT tiếp tuyến và tiết diện mặt cầu
Thể tích khối chóp tứ giác không đều - Phần 1
Thể tích khối chóp cụt tứ giác đều - Phần 1
Thể tích khối chóp cụt tứ giác không đều - Phần 1
Sự tán sắc ánh sáng
HT nhiễu xạ và HT giao thoa ánh sáng
Sự chồng chất của các hệ vân giao thoa
Sự dịch chuyển của hệ vân giao thoa
Giải BT điện xoay chiều bằng PP giản đồ véctơ
Con lắc đơn chịu thêm ngoại lực không đổi
Phát triển ý tưởng con lắc treo thẳng đứng
Đại cương về dao động điều hòa
Viết phương trình dao động điều hòa
Phản ứng hạt nhân - Phần 1
Định luật phóng xạ
Một số khái niệm về hóa hữu cơ_P1
Hidrocacbon no mạch hở
Xicloankan
Andehit
Axit caboxylic
Phenol và Anilin
Amino axit và peptit
Một số khái niệm phản ứng oxi hóa khử
Điều chế kim loại - Phần 1
Dãy điện thế hóa học của kim loại
Phản ứng của kim loại với dung dịch muối
Một số phản ứng tạo kết tủa sau đó tan
Lý thuyết phản ứng hóa học
Axit nucleic
Khái niệm gen
Quy luật phân ly độc lập của Mendel
Tương tác gen và di truyền ngoài nhân
Di truyền học quần thể
Di truyền học người
Giải câu hỏi trắc nghiệm di truyền học người
Kỹ thuật di truyền và tạo giống mới
Giải trắc nghiệm phần ứng dụng di truyền học
Đột biến gen và đột biến cấu trúc NST
Đột biến số lượng NST
Bội chung nhỏ nhất
Số nguyên tố
Hằng đẳng thức
Dung Dịch
Phản ứng hóa học
Tỉ khối hơi của chất khí
Phản ứng của Axit với muối Cacbonat và muối Sunfit
Phản ứng của Axit với Bazơ và với Oxit của Kim loại
Mol
Nồng độ dung dịch
Lập công thức hóa học
Một số phản ứng của oxit kim loại
Bài tập xác định thành phần phần trăm
Oxit - Khái niệm và Phân loại
Pha chế dung dịch
Tứ Giác Lồi
Tứ Giác Lồi - Phần Bài tập
Một số bài tập liên quan đến Tứ giác lồi
Hình bình hành
Hình Chữ nhật
Một số bài toán đếm và phương pháp giải
Lực - Tác dụng và đặc trưng của lực
Lực ma sát
Áp suất của chất lỏng
Biểu diễn các lực cân bằng
Sự nổi
Áp lực - Áp suất
Bài tập về Hình bình hành
Bài tập về Hình chữ nhật
Cấu tạo bộ xương
Tiêu hóa
Khái niệm về tập hợp
Quy tắc cộng và quy tắc nhân
Hoán vị
Phương trình. Phương trình bậc nhất
Phương trình bậc hai
Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức
Bất đẳng thức Côsi
Véctơ
Các phép toán véc tơ
Bài toán tâm tỉ cự
Hệ các đơn vị đo.Thứ nguyên
Chuyển động cơ học
Quãng đường, độ dời, vận tốc, tốc độ
Chuyển động thẳng đều
Đề luyện thi Số 1 - Phần 1
Đề luyện thi Số 1 - Phần 2
Đề luyện thi Số 2 - Phần 2
Đề luyện thi Số 3 - Phần 1
Đề luyện thi Số 3 - Phần 2
Đề luyện thi Đại học Số 1 - Phần 1
Đề luyện thi Đại học Số 1 - Phần 2
Đề luyện thi Đại học Số 2 - Phần 1
Đề luyện thi Đại học Số 2 - Phần 2
Đề luyện thi Đại học Số 3 - Phần 1
Tây Tiến - Phần 1
Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) - Phần 1
Sóng (Xuân Quỳnh) - Phần 1
Tràng giang - Phần 1
Khái quát Văn học Việt Nam - Phần 1
Vợ chồng A-Phủ - Phần 1
Vợ Nhặt - Phần 1
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Uy-li-xơ trở về (Trích sử thi Hy Lạp
Ra-ma buộc tội
Ca dao thân thương, yêu thương tình nghĩa - Phần 1
Tỏ lòng (Thuật hoài) - Phần 1
Nhàn - Phần 1
Cảnh ngày hè - Phần 1
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ - Phần 1
Tổng quan văn học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Phần 1
Tấm Cám - Phần 1
Độc tiểu thanh ký - Phần 1
Bình Ngô đại cáo - Phần 1
Truyện Kiều - Giới thiệu tác giả Nguyễn Du- Phần 1
Truyện Kiều - Tìm hiểu trích đoạn Trao duyên - Phần 1
Unit 1. A day in the life. Part 1 - Reading
Unit 2. School talk. Part 1- Reading
Unit 4. Special Education. Part 1: Reading
Unit 7. The mass media. Part 1: Reading
Unit 9. Under sea world. Part 1: Reading
Hằng đẳng thức đáng nhớ
Đẳng thức a bình phương lớn hơn bằng 0
Đẳng thức và các phép biến đổi đẳng thức
Ước chung lớn nhất
Đẳng thức và một số ứng dụng - Phần 1
Bài toán đếm - Phần 1
Một số bài toán đếm và phương pháp giải - Phần 1
Phương pháp xây dựng phép tương ứng 1-1 - Phần 1
Tính xác suất của biến cố
Phương trình trên tập số phức
Bài toán cực trị cơ bản - Phần 1
Bài toán cực trị cơ bản - Phần 2
Một số dạng bài toán cực trị sử dụng đạo hàm - Phần 1
Một số dạng bài toán cực trị không sử dụng đạo hàm - Phần 1
Giới thiệu về bất đẳng thức - Phần 1
Sử dụng điều kiện xảy ra đẳng thức để chứng minh bất đẳng thức - Phần 1
Khảo sát và vẽ đồ thị - Phần 1
Bài toán xác định tham số theo tính chất cho trước của đồ thị -Phần 1
Biến đổi đồ thị và áp dụng -Phần 1
Bài toán cực trị của hàm số dạng bậc hai trên bậc nhất - Phần 1
Bài toán tiếp tuyến của hàm số dạng bậc hai trên bậc nhất - Phần 1
Bài toán cực trị của hàm số bậc 3 - Phần 1
Bài toán tiếp tuyến của hàm số bậc 3 - Phần 1
Bài toán tiếp tuyến - Phần 1
Hệ phương trình hai ẩn - Phần 1
Phương trình có chứa căn thức
Phương trình mũ và logarit - Phần 1
Giới thiệu về nguyên hàm
Nguyên hàm của hàm số lượng giác - Phần 1
Phương pháp tích phân từng phần -Phần 1
Phương pháp đổi biến – Phần 1
Công thức tích phân từng phần
Một dạng bài toán nguyên hàm
Nguyên hàm có chứa căn thức cơ bản
Một số dạng nguyên hàm có chứa căn thức
Sử dụng công thức tính nguyên hàm lượng giác
Phép đổi biến khi tính nguyên hàm lượng giác
Phương pháp hệ số bất định tìm nguyên hàm lượng giác
Áp dụng công thức tích phân từng phần tính nguyên hàm lượng giác
Trình tự giải một đề thi đại học môn Toán - Phần 1
Sử dụng đẳng thức giải một số dạng Toán thi đại học - Phần 1
Giải một số dạng toán thi đại học sử dụng tính chất về bậc - Phần 1
Xây dựng lời giải tóm tắt cho các bài toán trong các kỳ thi - Phần 1
Phương trình
Phương trình mũ
Phương trình logarit
Một câu chuyện về dạng phương trình asinx + bcosx = c
Thu được nhận xét gì khi xét hàm số y = asinx + bcosx + c
Một giờ giải được một vạn phương trình
Hằng đẳng thức là công cụ hiệu quả khi giải phương trình
Đặt ẩn phụ giải phương trình
Nên đổi cách nghĩ khi giải phương trình
Sử dụng các nội dung bài học khác nhau để giải phương trình
Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số- Phần 1
Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số- Phần 2
Cực trị của hàm số - Phần 1
Phương trình bậc ba
Phương trình bậc bốn - Phần 1

Xây dựng lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 ở Việt Nam là 1 nội dung đáng chú ý trong 9 nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục từ năm học 2016-2017 mà Bộ GD-ĐT vừa đưa ra đầu tháng 8.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ áp dụng sổ điểm điện tử tại tất cả các trường THCS, THPT và Trung tâm GDTX trên toàn thành phố.

Vụ trưởng Vụ Đại học cho biết, hiện nay, Bộ đã lấy ý kiến của các trường Đại học, các sở GD&ĐT về phương án tuyển sinh sắp tới.

Chiều 4/7, sau khi kết thúc môn thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề và đáp án tất cả môn thi.
Hầu hết thí sinh ở cụm thi do trường đại học chủ trì chỉ làm đến câu 7, 3 câu cuối đành bỏ. Giáo viên Toán đánh giá đề hay, thể hiện được nhiều nội dung và phù hợp xu thế thế giới

Trong phần cuối của cuộc bàn tròn trực tuyến, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu ý tưởng về “tạo chỗ trống để đón người giỏi và giáo dục” Về bằng đề xuất thay đổi chế độ biên chế trong giáo dục. GS Ngô Bảo Châu rằng cần phải thận trọng với ý tưởng này.

"Với trẻ, vui chơi là hạnh phúc. Cuộc đời còn rất nhiều thứ cần học chứ không phải chỉ có những con chữ", giáo sư Hồ Ngọc Đại chia sẻ quan điểm trước việc nhiều phụ huynh tìm các lớp học hè cho con.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, Toán là một trong 4 môn bắt buộc. Đây cũng là môn được nhiều học sinh lựa chọn để tổ hợp thành nhóm xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Vì vậy, trong khoảng hai tháng trước ngày thi, học sinh cần lên kế hoạch ôn tập hiệu quả.
Thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 80/80 môn tiếng Anh của kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1, thí sinh Nguyễn Viết Vũ, lớp 12 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội cho biết, một số phần câu hỏi chưa từng có trong ôn tập các đề thi đại học tiếng Anh.
Một điểm mới trong tuyển sinh 2016 của ĐHQGHN là tổ chức làm bài thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ trên máy tính cho cả 6 thứ tiếng. Đề gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút.